Petiscos

Política de privacidade

RESTAURANTE PETISCOS –  Antonio Fariña Castroagudín

NIF 76872029-A
Rúa Aller Ulloa, 7
15703 – Santiago de Compostela
Telf: +34 981 575 368
info@petiscos.es

PROTECCIÓN DE DATOS PERSOAIS

En Restaurante Petiscos garantizamos a protección dos datos dos nosos clientes.
Ós efectos previstos na Ley Orgánica 15/1999, do 13 de decembro, sobre Protección de Datos de Carácter Personal, infórmaselle que os datos persoais proporcionados incorporaránse (ou actualizaranse) ós ficheros de RESTAURANTE PETISCOS, con dirección en Rúa Aller Ulloa, 7 – 15703 – Santiago de Compostela.
Vostede ten dereito ó acceso, rectificación, cancelación e oposición nos término previstos na Ley, que poderá exercer mediante un escrito dirixido ó responsable dos mesmos, na dirección anteriormente indicada.